Interpellation 2015/16:486 Exportvillkor för anskaffning av nästa generations ubåt

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

 

Försvarsmakten har informerat riksdagen om att ekonomin i den anskaffning av nästa generations ubåt (NGU) som regeringen - efter riksdagens bemyndigande - beslutade om förra sommaren är beroende av att export sker.

Riksdagen har tidigare givit bemyndiganden till anskaffning av materiel som gjorts beroende av att export kunnat ske. Detta var emellertid inte fallet med NGU.

  1. Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidta för att informera riksdagen om de närmare förutsättningarna för anskaffning av NGU?
  2. Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att säkra anskaffningen av NGU till Sverige för det fall att någon export av ubåten inte kommer till stånd?