Interpellation 2015/16:476 Regeringens hantering av fas 3

av Katarina Brännström (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

I LO-tidningen Arbetet nr 7, den 26 februari, finns en artikel om fas 3 och vad regeringen gör för att avveckla densamma. Man frågar om fas 3 verkligen kommer att vara avvecklad den 31 januari 2018. Där står även om misslyckandet med att komma igång med de extratjänster som regeringen infört. 

Sedan regeringen tillträdde har många långtidsarbetslösa tillkommit i fas 3, en ökning från 35 000 till rekordantalet 39 000 personer, trots Ylva Johanssons löfte före valet om snabb avveckling. Om knappt två år ska fas 3 vara helt avvecklad, men det går väldigt långsamt. Förhoppningen från regeringen var att antalet skulle minska med 1 343 personer fram till februari i år. Sedan augusti har dock endast 114 personer fått andra sysselsättningar. Många fas 3-deltagare är därför missnöjda efter de förväntningar som skapats av regeringen. Informationen från Arbetsförmedlingen har varit dålig, anser många. 

I artikeln står att dessa långtidsarbetslösa nu själva ska ringa till en arbetsgivare och be dem ta emot dem i en extratjänst. Det kommer att bli mycket svårt för dessa långtidsarbetslösa att få ett ja, säger man på Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsministern menar att det är matchningen som tar tid, och hon önskar också ett bättre samarbete mellan arbetsförmedling, kommun och landsting. Sedan påstår Ylva Johansson: ”Många av dem som nu befinner sig i fas 3 står långt från arbetsmarknaden och många har blivit illa behandlade av den gamla regeringen.” 

Med anledning av ovanstående är min fråga till arbetsmarknadsministern:

 

Vad har regeringen enligt arbetsmarknadsministern gjort för att annan behandling ska komma till stånd sedan regeringsskiftet för ett och ett halvt år sedan, och kommer alla de som nu finns i fas 3 att vara i annan sysselsättning den 31 januari 2018?