Interpellation 2015/16:475 Polisens ansträngda situation

av Lars-Arne Staxäng (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Den ökade migrationen och den förhöjda terrornivån har påverkat Polismyndighetens arbete, särskilt under hösten 2015. Så gott som dagligen har vi kunnat läsa om ökad polisiär närvaro vid asylboenden, på Stockholms central, vid Migrationsverkets olika anläggningar och vid de förstärkta passkontrollerna i Öresundsregionen.

Det är lätt att förstå att denna situation påverkar polisens ordinarie arbete och att Polismyndigheten tvingas till ständiga prioriteringar och omprioriteringar utifrån dagsläget.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman följande:

 

Hur har Polismyndighetens utredningsarbete påverkats det senaste halvåret, och vilka åtgärder har statsrådet vidtagit för att bidra till att detta arbete inte blir lidande?

Hur har Polismyndighetens uttryckningsarbete påverkats det senaste halvåret, och vilka åtgärder har statsrådet vidtagit för att bidra till att detta arbete inte blir lidande?

Hur har andelen uppklarade fall påverkats det senaste halvåret, och vilka åtgärder har statsrådet vidtagit för att bidra till att detta arbete inte blir lidande?

Har Polismyndigheten behövt prioritera om, och vilka brott har man i så fall valt att prioritera ned eller bort?