Interpellation 2015/16:472 Jägarnas finansiering av det allmänna uppdraget om viltvård

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Miljöpartiets miljöpolitiske talesperson Stina Bergström föreslog nyligen att Svenska Jägareförbundet ska fråntas det allmänna uppdraget om viltvård. Jag ställde då en skriftlig fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht om han delar Bergströms åsikt. Svaret på min fråga löd att Bucht har fullt förtroende för Svenska Jägareförbundets förmåga att sköta det allmänna uppdraget. Trots det ses nu ändå förbundets uppdrag över i ett "departementsöverskridande arbete som syftar till att ta fram ett förslag till en förändring av formen för det allmänna uppdraget".

Det är jägarna själva som via jaktkortet och viltvårdsfonden betalar för att uppdraget utförs. Om Svenska Jägareförbundet fråntas delar av sitt uppdrag är risken överhängande att de pengar som jägarna betalar in i stället går till organisationer som motarbetar jakt. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

  1. Varför ska Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag om viltvård ses över om statsrådet har förtroende för Svenska Jägareförbundets arbete?
  2. Avser statsrådet att använda jägarnas inbetalningar till att dela ut nya uppdrag till organisationer som i vissa delar av sitt arbete motarbetar jägarna och jakten?