Interpellation 2015/16:471 Backaundantaget

av Lars Hjälmered (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

För några år sedan infördes trängselskatt i Göteborg. Utformningen av systemet och placeringen av betalstationer blev milt uttryckt problematiskt för boende i stadsdelen Backa på Hisingen i Göteborg. Synpunkter från boende och verksamma i stadsdelen ledde till att olika alternativa lösningar togs fram och diskuterades.

Efter en av alliansregeringen utförd utredning föreslogs att bilister som är folkbokförda i stadsdelen Backa skulle slippa trängselskatt när de kör in i eller ut ur stadsdelen, en lösning bland flera som kommit att kallas Backaundantaget. Från början var det tänkt att Backaundantaget skulle ha genomförts årsskiftet 2014/15, men så skedde inte. Före valet 2014 lovade Magdalena Andersson att införa undantaget, men det har finansministern inte gjort. Därför ställde jag en fråga till finansministern om när hon beräknade att Backaundantaget skulle införas.

I slutet av maj 2015 svarade finansministern: ”Innan beredningen har avslutats kan jag inte ta ställning till när en lagrådsremiss kan lämnas eller ändringar kan träda i kraft. Regeringen försöker lösa frågan skyndsamt.”

Efter ytterligare ett halvår frågade jag finansministern igen. Utöver att peka på att olika lösningar utretts svarade finansministern då ”anser regeringen att det är angeläget att skyndsamt hitta en lösning på de problem som lyfts fram i hemställan. Beredning av frågan pågår dock fortfarande inom Regeringskansliet. ” Det svaret kom den 4 november 2015.

Nu har det snart gått ytterligare ett halvår utan att beslut fattats om att införa Backaundantaget, trots såväl skarpt vallöfte som tydligt löfte om en skyndsam beredning från finansministern.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

  1. När beräknar finansministern att beredningen i Regeringskansliet av Backaundantaget är klar?
  2. När räknar finansministern med att Backaundantaget kommer att införas?
  3. Vilken av de föreslagna lösningarna för stadsdelen Backa anser finansministern ska införas?
  4. Anser finansministern att ett och ett halvt år är en rimlig tid för en skyndsam beredning i Regeringskansliet?