Interpellation 2015/16:469 Övernattbefordran

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Att snabbt kunna skicka ett brev inom Sveriges gränser har länge kunnat anses vara inte bara en möjlighet utan i någon mån också en rättighet. I samhällsuppdraget som ålagts Postnord ingår att man ska leverera brev från Ystad till Kiruna över natt.

I en alltmer digitaliserad värld blir också behovet av att skicka fysiska brev i den hastighet som samhällsuppdraget föreskriver allt mindre. I den mån brev behöver skickas är det ofta acceptabelt både för avsändare och mottagare att det tar två tre dagar innan brevet anländer. Frågan väcks då om det är så att det ska vara en del av samhällsuppdraget att tillhandahålla övernattbefordran eller om det i framtiden ska anses vara en premiumtjänst som kan köpas av den som verkligen måste ha snabba försändelser i fysiskt format.

Statsrådet Mehmet Kaplan har inte bara ansvar för postfrågorna, han har också ansvar för it-frågorna och utbyggnaden av bredband i Sverige. Detta är en viktig förutsättning för digitaliseringen och i andra länder har brevvolymerna minskat ännu mer och andelen kommunikation som sker på digitalt sätt har relativt breven en större andel av marknaden.

Mot bakgrund av bland annat ovan vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

Är statsrådet beredd att gå fram med ett förslag om att slopa kravet på övernattbefordran så att samhällsuppdraget endast omfattar att leverera post inom två tre dagar?