Interpellation 2015/16:468 Avdragsrätten för representation

av Ulf Berg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringens kamp mot företagen går vidare. Nu vill regeringen förändra rätten att göra avdrag för kostnader för representation. Enligt förslaget ska avdragsrätten slopas helt vid inkomstbeskattning som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring. Angående momsen föreslås ett tak på avdraget på 300 kronor per person och tillfälle.

Förslaget riskerar att få negativa konsekvenser för både restaurangnäringen och Sveriges företag om det går igenom.

För många företagare är möten som innefattar representation ett vanligt sätt att göra affärer på. Visita, branschorganisation för den svenska besöksnäringen, är kritisk och Visitas vd Eva Östling har bland annat sagt att ”detta förslag drabbar givetvis även sysselsättning och omsättning inom restaurangnäringen”.

För en regering som har som mål att ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 är det anmärkningsvärt att man vidtar åtgärd efter åtgärd för att minska företagens möjligheter att anställa.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson om det är finansministerns ståndpunkt att svenska företagare behöver beskattas hårdare?