Interpellation 2015/16:457 Vinstuttag ur allmännyttan

av Nooshi Dadgostar (V)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Trots akut bostadsbrist och ökad trångboddhet kunde SVT i veckan visa att flera miljarder kronor har försvunnit ur de kommunala bostadsbolagen de senaste åren. Värst var den förra mandatperiodens Stockholmsmoderater, som plockade ut stora mängder pengar ur kommunala bostadsbolag för att finansiera skattesänkningar åt välbärgade stockholmare.

Allmännyttan är ett av de viktigaste verktygen för att komma åt bostadsbristen. När allmännyttan börjar bygga följer ofta de privata bolagen efter. I ett läge där Sverige står inför ett enormt behov av i första hand hyreslägenheter är det anmärkningsvärt att hyresgästernas pengar går till andra kommunala angelägenheter än att renovera eller bygga nytt. Pengarna behövs i dagsläget för bostadspolitiska satsningar.

Vänsterpartiet har föreslagit att de stora möjligheterna att ta ut pengar ur de kommunala bolagen ska begränsas ytterligare. De begränsningsregler som finns i dag är uppenbarligen alldeles för svaga. I ett läge där vi behöver bygga minst 70 000 bostäder per år har vi inte råd att slösa med allmännyttans resurser.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att de allmännyttiga bostadsbolagen själva ska kunna få disponera sina vinster?