Interpellation 2015/16:455 En ny myndighet för jakt och viltförvaltning

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Det har snart gått ett år sedan riksdagen gav regeringen tillkänna att man vill ha en ny myndighet för viltförvaltning.

För att jakt och viltförvaltning ska kunna bedrivas effektivt och hållbart på lång sikt behövs kunskap. Jakt och viltförvaltning måste fungera tillsammans med andra naturresurser och näringar på landsbygden och jakten måste utövas under noggrant reglerade förhållanden.

I dag har Naturvårdsverket huvudansvaret för viltförvaltningen. Det finns dock ett missnöje med verkets hantering av jakt- och viltförvaltningsfrågorna och den tidigare Jaktlagsutredningen föreslog en ny viltmyndighet. Riksdagen har i ett så kallat tillkännagivande uppmanat regeringen att säga ja till Jaktlagsutredningens förslag och inrätta en ny viltmyndighet. Miljö- och jordbruksutskottet anser att en ny myndighet med helhetsansvar lättare får en överblick och skapar en balans mellan olika intressen. Regeringen har haft ett år på sig att inrätta en ny viltmyndighet, men hittills kan jag tyvärr inte se några initiativ eller försök till arbetsinsatser för att verkställa riksdagens beslut.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

  1. Vilka initiativ har statsrådet hittills tagit för att verkställa riksdagens tillkännagivande om att inrätta en ny viltmyndighet?
  2. Vad avser statsrådet att göra fortsättningsvis för att verkställa riksdagens tillkännagivande?
  3. När räknar statsrådet med att vi har den nya viltmyndigheten på plats?