Interpellation 2015/16:449 Moderna bussar i kollektivtrafiken i Göteborg

av Lars Hjälmered (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Sverigeförhandlingen pågår sedan ungefär 1,5 år. Särskilda utredare har i uppdrag att utreda möjligheter att investera i höghastighetståg och satsningar i kollektivtrafik i bland annat Göteborg.

Det har nu väckts en diskussion om vilka lösningar för kollektivtrafiken som kan vara aktuella som en del av eventuella uppgörelser. Konkret handlar det om huruvida det ska vara möjligt att investera i moderna och effektiva bussystem, ofta kallade BRT eller bus rapid transit systems, och inte bara i spårbunden trafik.

Från ansvarigas håll kommer olika besked. Vissa hävdar att det endast är spårbunden trafik som kan vara aktuell, alltså spårvagn eller tunnelbana. Andra hävdar att också bussystem kan vara aktuella.

Från Göteborgs stad finns en önskan, med brett politiskt stöd, att det ska kunna ske satsningar på moderna och effektiva bussystem. Regeringen och utredarna har dock gett olika besked om detta.

Med anledningen av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Anser statsrådet och regeringen att det är möjligt att göra investeringar i bussystem som en del av eventuella uppgörelser inom ramen för Sverigeförhandlingen?

Anser statsrådet och regeringen att bussystem är en bra lösning för en modern kollektivtrafik i Göteborg?