Interpellation 2015/16:442 Sveriges Radios nyhetsförmedling på ryska

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sveriges Radio har fattat beslut om att under våren 2016 upphöra med att på ryska kommunicera nyheter om Sverige.

Trots att 13 § i gällande sändningstillstånd framhåller att Sveriges Radio också till en utländsk publik ska förmedla ”kunskap om Sverige och bidra till förståelse av det svenska samhället” vill företaget i stället fokusera på språkliga minoriteter inom Sverige.

Givet det mycket oroande omvärldsläget tycks inte de försvars- och säkerhetspolitiska konsekvenserna av förändringen ha beaktats. Sveriges Radio säger sig inte ha uppfattat att företaget är en del i det svenska totalförsvaret.

Med hänvisning till det anförda vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Vilka åtgärder är försvarsministern, i sin egenskap av ansvarig för svensk totalförsvarsplanering, beredd att vidta för att Sveriges Radios beslut ska kunna omprövas och föregås av en mer allsidig beredning?