Interpellation 2015/16:435 Det politiska förtrycket i Venezuela

av Tobias Billström (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Republiken Venezuelas medborgare förtrycks av en polisstat som terroriserar sitt folk och som systematiskt söker förhindra de demokratiska krafterna från att verka fritt. Alltsedan februari 2014 har protester ägt rum mot en regim som regelbundet kränker mänskliga rättigheter och vars ekonomiska politik har fört landet mot en kollaps.

Den 6 december 2015 avhölls allmänna val till Venezuelas nationalförsamling. I dessa vann oppositionen en överväldigande seger och erhöll 113 av församlingens 164 mandat. Segern över den styrande majoriteten var således odiskutabel och ett otvetydigt kvitto på det missnöje som finns med regimen.

Trots detta har den styrande presidenten Nicolás Maduro vägrat att erkänna den demokratiska förändring som ägt rum i landets parlament. Ett av de tydligaste exemplen på detta är hans regims konsekventa försök att förhindra genomförandet av en amnestilag som skulle göra det möjligt att upphäva många av de djupt orättvisa domar som avkunnats över medlemmar av oppositionen och försätta dessa på fri fot från fängelser och husarrester.

Den genom valet formerade majoriteten i Venezuelas parlament påbörjade formellt i februari lagstiftningsarbetet vad gäller en amnestilag, något som omedelbart mötts av hot från regimen om att till varje pris stoppa tillkomsten av en sådan lag.

I dag befinner sig flera av den nuvarande majoritetens ledare alltjämt i fängelse, häktade på oklara grunder och på anklagelser som i flera fall är befängda. Syftet med förhalandet är naturligtvis att försvåra för valresultatet att få ett genomslag och för majoriteten att påbörja det reformarbete av Venezuelas lagar och ekonomi som är helt nödvändigt.

I detta läge bör Sverige och den svenska regeringen engagera sig för att genom tydliga och konsekventa ställningstaganden visa att demokratiska beslut bör respekteras och för att förmå Venezuelas regering att respektera nationalförsamlingens ambitioner och inriktning i fråga om amnestilagen.

Jag vill med anledning av detta således fråga utrikesminister Margot Wallström:

  1. Vilka åtgärder ämnar utrikesministern vidta för att förmå president Nicolás Maduro och Venezuelas regering att genomföra den av nationalförsamlingen föreslagna amnestilagen?
  2. Vilka övriga åtgärder avser utrikesministern att vidta för att ge den pågående reformprocessen för demokrati i Venezuela sitt aktiva stöd?