Interpellation 2015/16:429 Effekterna av att ta bort kömiljarden

av Lotta Olsson (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Regeringen har i sin budget tagit bort den så kallade kömiljarden i sjukvården och ersatt den med en så kallad professionsmiljard. Kömiljarden var en viktig reform som alliansregeringen införde för att kapa de alltför långa vårdköerna. Det var en viktig och riktig reform med en form av belöningssystem till de landsting och regioner som tog tag i problemet med köer på allvar och arbetade strategiskt med det.

Kömiljarden gav extra resurser till de landsting och kommuner som lyckades med uppdraget att korta köerna. Det var inte ett generellt stöd utan ett riktat stöd till dem som lyckades med uppdraget. Denna reform visade sig ge goda resultat. Före reformen var det exempelvis inte ovanligt med väntetider på tre år för behandling av gallsten eller två år för behandling av ljumskbråck.

Den så kallade professionsmiljarden tillför landstingen lika mycket pengar men utan de krav som överenskommelserna om kömiljarden innebar. I stället fördelas pengarna i förhållande till de enskilda landstingens folkmängd.

Landstingen ska fortfarande rapportera om hur tillgängligheten i vården utvecklas, men det finns inte längre en koppling mellan resultatet och pengatilldelningen. Regeringens modell med pengar utan krav på resultat leder nu till att köerna till vården ökar. I mitt hemlän Örebro, S-styrt så långt man kan minnas, stiger nu köerna till nya rekordnivåer.

Kömiljarden tas alltså bort trots att problematiken kvarstår och trots att köerna dessutom ökar i vissa regioner. Tänker statsrådet stillatigande se på när våra medborgare får vänta allt längre på vård i stället för att återgå till kömiljardens morötter för korta köer och goda resultat?

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Är statsrådet beredd att ta initiativ till en återgång till kömiljarden?