Interpellation 2015/16:428 Skatter som stimulerar jobb och tillväxt

av Fredrik Schulte (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

När finansministern senast gästade Ekots lördagsintervju fick hon frågor om hur hon ser på det svenska skattesystemet. I ett av sina svar uttryckte hon då följande:

”Från min utgångspunkt att vi vill ju ha ett skattesystem som stimulerar både jobb och tillväxt”.

Frågan är vad finansministern menar med detta. I en metasammanställning av forskningsläget som OECD gjort lyfter man tydligt fram att höga inkomstskatter på arbete, och då särskilt de högsta marginalskatterna samt en hög bolagsskatt, tillhör de mest tillväxthämmande skatterna. Här har finansministern särskilt utmärkt sig genom att med sin budget för 2016 ha stärkt Sveriges ställning som landet med världens högsta marginalskatter, vilket rimmar illa med ambitionen att ha ett skattesystem som ”stimulerar både jobb och tillväxt”.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

  1. Vilka skatter menar finansministern utgör den största hämskon på svensk tillväxt i dag?
  2. Är finansministern beredd att överväga sänkningar av samma tillväxthämmande skatter?