Interpellation 2015/16:411 Regeringens hållning vad gäller asylpolitiken

av Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Socialdemokraterna anser att antalet som söker asyl i Sverige ska minskas, tvärtemot Miljöpartiets uppfattning. Samtidigt menar Socialdemokraterna att fler åtstramningar kan komma att ske. Miljöpartiet anser tvärtemot att fler åtgärder för att minska söktrycket till Sverige inte kan accepteras. Dessa mycket olika uppfattningar gör det inte helt enkelt att förstå vad som är regeringens hållning när det gäller hur många asylsökande Sveriges mottagande mäktar med och om det kan bli aktuellt med fler åtgärder för att minska antalet sökande. Det kan vidare befaras att de olika buden från de två regeringspartierna kommer att drabba den överenskommelse som slutits mellan regeringen och allianspartierna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Är 100 000 asylsökande till Sverige under 2016 enligt justitie- och migrationsministerns bedömning för mycket för att Sveriges mottagande ska mäkta med?

Är ministern beredd att ta initiativ till fler åtgärder i syfte att minska antalet asylsökande till Sverige?

Står ministern fortfarande bakom den överenskommelse som slutits mellan regeringen och allianspartierna?