Interpellation 2015/16:404 Ökat antal unga i sysselsättningsfasen

av Hanif Bali (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Socialdemokraterna gick till val på att lösa ungdomsarbetslösheten. Det utlovades att varje ung person skulle vara i jobb eller utbildning efter 90 dagar. Nu ser vi en utveckling där de ungdomar som står nära arbetsmarknaden, tack vare den goda konjunkturen, inte har några större svårigheter att få jobb. Det är givetvis bra. Men det som är oroväckande är att de långtidsinskrivna ungdomarna på Arbetsförmedlingen samtidigt ökar. Och ungdomarna i sysselsättningsfasen, tidigare kallad fas 3, har ökat med 50 procent sedan Ylva Johansson blev arbetsmarknadsminister. 

Med anledning av ovanstående är min fråga till arbetsmarknadsministern:

 

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att underlätta för de ungdomar som står längst ifrån arbetsmarknaden att komma i jobb?