Interpellation 2015/16:393 Gårdsförsäljning

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Runt om i landet finns det ett stort antal bryggerier, destillerier och vingårdar som producerar olika typer av alkoholhaltiga drycker. Dessa producenter skapar nya arbetstillfällen, speciellt på landsbygden, som så väl behövs. De bidrar även till att turismen växer. Regeringen har vid flera tillfällen sagt att man inte vill tillåta gårdsförsäljning i Sverige, vilket kommer att få fortsatta negativa effekter för många företag på landsbygden. Om regeringen menar allvar med sin ambition att ha den lägsta arbetslösheten i EU 2020 bör den inte stänga dörren för de nya arbetstillfällen som gårdsförsäljningen har potential att skapa, både i den direkta tillverkningen och, framför allt, inom besöksnäringen. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

Anser statsrådet att förbudet mot gårdsförsäljning gynnar företag på landsbygden? 

Anser statsrådet att gårdsförsäljningen, om den tilläts, skulle påverka folkhälsan så mycket att ett förbud är motiverat?