Interpellation 2015/16:386 Motivering till förändringar av RUT-avdraget

av Anette Åkesson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

RUT-debatten fortsätter med flera inspel av tunga aktörer den senaste veckan. De landar i att de förändringar S-MP-regeringen genomfört är till det sämre, att villkoren borde återställas samt att RUT-reformen snarare bör utvecklas vidare. Det vill säga att S-MP-regeringens agerande ifrågasätts i allra högsta grad på bred front.

Fortfarande lyser de konkreta skälen till att Socialdemokraterna så konsekvent driver frågan att försämra RUT-avdraget med sin frånvaro. I avsaknad av dem ställde jag en fråga i min interpellation 2015/16:245 i höstas. Den fick tyvärr inte något svar. Jag upplever att svenska folket har rätt att få besked om varför Socialdemokraterna så konsekvent driver denna fråga. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Varför är det viktigare att sätta dit höginkomsttagare än att se till att öka antalet jobb för unga och nyanlända, minska svartjobben och underlätta för kvinnors företagande?

Vilka sakliga argument har finansministern och regeringen för att försämra villkoren för RUT-avdraget?