Interpellation 2015/16:371 Näthat

av Edward Riedl (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Hat och hot på internet är ett växande problem. Främst drabbas offentliga personer och kvinnor av det så kallade näthatet. Brottslighet blir inte mindre allvarlig för att den förekommer på internet. Redan tidigt i livet måste barn och unga få lära sig att samma uppförandekoder gäller på internet som i andra sociala sammanhang.

Tyvärr riskerar näthatet att tysta journalister och debattörer vilket i praktiken inskränker vår yttrandefrihet. En sådan utveckling är inte acceptabel och måste stävjas omgående.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka konkreta åtgärder har ministern vidtagit för att motverka näthatet?