Interpellation 2015/16:365 Gårdsförsäljning

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Den svenska landsbygden behöver alla möjligheter för att kunna växa. Detta kräver ett gott företagsklimat och minskad statlig intervention. Sedan ett antal år tillbaka blir produktion av öl, vin och cider allt vanligare i Sverige. Dessa producenter lider dock av att inte kunna sälja sin dryck till besökare, och i stället är de tvungna att hänvisa kunderna till närmaste systembolag. Hade riksdagen tillåtit gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker skulle dessa producenter kunna växa och skapa tillväxt på den svenska landsbygden.

Den 12 december 2014 lät dock folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström, tillsammans med IOGT-NTO:s förbundsordförande Anna Carlstedt, meddela att man ”helt enkelt stänger dörren för gårdsförsäljning av alkohol i Sverige”.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Är dörren för gårdsförsäljning i Sverige fortfarande helt stängd?