Interpellation 2015/16:364 Sanktioner mot Vitryssland (Belarus)

av Christian Holm Barenfeld (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Jag har tidigare interpellerat utrikesministern med anledning av att EU med Sveriges stöd beslöt att tillfälligt suspendera de sanktioner som finns mot landet och dess ledande företrädare.

Diskussionen och därefter beslutet om att suspendera sanktionerna kom vid ett tillfälle, som i det närmaste kan beskrivas som en historiskt dålig tidpunkt. Diskussion fördes informellt under EU:s utrikesministermöte ungefär samtidigt som OSSE höll presskonferens i Minsk, efter det så kallade presidentvalet dagen innan. Det var ett val som inte uppvisade några förbättringar gällande demokrati och mänskliga rättigheter i förhållande till det föregående. Det var också ett val där det vitryska folket återigen bestals sin rätt att välja sina politiska företrädare.

I höst är det återigen dags för val i Vitryssland, då ledamöterna i landets parlament ska väljas. Som jag har förstått det kommer EU att i slutet av februari fatta ytterligare beslut gällande de nu suspenderade sanktionerna. Fortsatta sanktioner i kombination med diskussioner, påtryckningar och krav från EU om demokratiska framsteg kan vara viktiga för att uppnå förbättring. Det är kanske ett av de få verkningsfulla påtryckningsmedel som Sverige besitter.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Vad är ministerns och regeringens ståndpunkt i frågan om sanktionerna mot Vitryssland?

Hur arbetar ministern och regeringen för att påverka, driva och leda denna fråga?