Interpellation 2015/16:361 Arbetsförmedlingens syn på RUT

av Helena Bouveng (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Nyligen rapporterade Arbetsförmedlingen att förändringarna av RUT-avdraget riskerar att minska efterfrågan och att en återställning av RUT-avdraget skulle ge fler jobb i Sverige. Särskilt bland utrikes födda, där arbetslösheten är över fyra gånger så hög som bland inrikes födda, finns stora möjligheter att få en första arbetslivserfarenhet inom branschen för hushållsnära tjänster, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör till Ekot (den 3 februari 2016).

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Delar finansministern Arbetsförmedlingens bedömning när det gäller regeringens förändringar av RUT-avdraget, och vilka initiativ tänker ministern i så fall ta?