Interpellation 2015/16:360 Läkares ansvar i sjukskrivningsprocessen

av Lotta Finstorp (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

I en debattartikel (den 28 januari 2016) i Ulricehamns Tidning skriver två representanter från Försäkringskassan bland annat följande:

[…] "För att nå regeringens mål om ett sjukpenningtal på nio dagar till år 2020 krävs därför att arbetsgivare och läkare kliver fram på ett helt annat sätt än i dag och att samhällets inställning till sjukskrivning förändras i grunden." […]

Samt:

[…] "Inom läkarkåren krävs samsyn om när sjukskrivning är en lämplig behandling, men kanske framför allt när det inte är det. Läkarna ska i sina intyg ta ställning inte bara till patientens sjukdom utan också till dess konsekvenser." […]

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

Delar socialförsäkringsministern bedömningen att läkare bör ta ett större ansvar i sjukskrivningsprocessen? Vilka initiativ tänker ministern i så fall ta för att detta ska förverkligas i praktiken?