Interpellation 2015/16:358 Risken för undanträngt RUT-avdrag

av Helena Bouveng (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Sedan årsskiftet har regeringens försämringar av RUT- och ROT-avdragen trätt i kraft. Taket för RUT-avdraget är halverat till 25 000 kronor, men taket för ROT-avdraget kvarstår om 50 000 kronor. Totalt får de båda avdragen dock inte överstiga 50 000 kronor per år.

Bland de 668 000 användarna av RUT-avdraget under 2015 var en vanlig tjänst att anlita städning varannan vecka. Ett sådant abonnemang skiftar givetvis i pris beroende på taxa och bostadens storlek, men generellt kommer den städningen att förbruka nära hela RUT-avdraget.

För den som därtill planerar en ombyggnation kommer städningen att konkurrera om avdragsutrymmet. Jag ser att det finns en risk att de hushållsnära tjänsterna konkurreras ut vid större om- eller tillbyggnationer under det året, vilket ju vore en mycket olycklig utveckling. RUT-avdraget har ju för statskassans räkning ändå stora fördelar.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson vilka bedömningar Finansdepartementet gjort av riskerna för RUT-avdragets undanträngande till förmån för ROT-arbeten. Delar finansministern min oro för jobben inom branschen för hushållsnära tjänster?