Interpellation 2015/16:353 Försvarsanslaget i tider av krigsrisk

av Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I förhållande till tidigare planering innebar den så kallade försvarsuppgörelsen för snart ett år sedan att Försvarsmakten de kommande fem åren totalt skulle tillföras 10,2 miljarder svenska kronor. Eftersom försvarsanslaget höjs, åtminstone nominellt, utgår ingen pris- och lönekompensation. Därtill drabbas myndigheten hårt av de slopade rabatterna på arbetsgivaravgifterna för personer under 25 år.

Nyligen avslöjade Dagens industri att statens beställning av JAS Gripen 39 E inte valutasäkrats. Sedan beslutet om anskaffning togs har priset för en amerikansk dollar ökat från dryga 6 till dryga 8 kronor. En stor del av stridsflygplanet, bland annat motorn, består av amerikanska komponenter. FMV uppger att valutarisken enligt avtalet ska tas av Försvarsmakten.

Norge har hävt sitt köp av 24 svenska artilleripjäser av märket Archer. Då andra presumtiva köpare tycks saknas framstår det som oundvikligt att dessa tillförs och bekostas av det svenska försvaret. Om dessa extra pjäser dessutom ska förbandssättas torde det medföra omfattande och icke förutsedda merkostnader.

Enligt riksdagens utredningstjänst kommer det svenska försvarsanslagets andel av BNP att sjunka ned under en (1) procent redan 2018.

 

Är försvarsministern beredd att vidta några åtgärder för att försvarets ekonomi ska kunna möta risken för att landet om några år kan befinna sig i krig?