Interpellation 2015/16:350 Kvarkens färjetrafik

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Färjetrafiken över Kvarken mellan Umeå och Vasa sparar såväl restid som utsläpp. I stället för att åka 80 mil runt hela Bottenviken för att ta sig till Vasa kan invånarna i Umeå ta färjan ca 10 mil över Kvarken. Färjetrafiken skapar en naturlig kontakt mellan Sverige och Finland, vilket möjliggör ekonomisk och kulturell integration mellan våra länder.

Det svenska EU-inträdet har inneburit mycket positivt för vårt land, men för färjetrafiken i Kvarken har det resulterat i att taxfreebutikerna ombord på färjorna har försvunnit. Taxfree har varit en stor intäktskälla, och i dag bär sig tyvärr inte trafiken på kommersiella grunder.

Under Alliansens tid vid regeringsmakten drev man frågan om att bygga en ny färja för trafiken mellan Umeå och Vasa. Tillsammans med dessa kommuner och EU skulle staten kunna bygga en modern färja som klarar komfortkraven från passagerarna och isen på vinterhalvåret.

På senaste tiden har det kommit signaler om att projektet inte är med som ansökan till EU-kommissionen. Den nuvarande regeringen måste bestämma sig hur man ska agera.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka åtgärder ämnar statsrådet och regeringen vidta för att stötta byggandet av en ny färja som ska trafikera sträckan Umeå–Vasa?