Interpellation 2015/16:340 Våld i nära relationer

av Ellen Juntti (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

 

Alliansregeringen tillsatte en nationell samordnare som fick i uppdrag att åstadkomma en kraftsamling för att motverka våld i nära relationer. Betänkandet Våld i nära relationer - en folkhälsofråga presenterades i juni 2014 och innehåller en mängd förslag på olika områden.

Den nuvarande S-MP-regeringen tillträdde i september 2014. Denna regering kallar sig för en feministisk regering och uppger i sin budget att det är högt prioriterat att förebygga och motverka våld och andra övergrepp mot kvinnor.

Trots att det gått ett och ett halvt år sedan regeringen tillträdde har den endast presenterat två enstaka förslag inom området. Då betänkandet Våld i nära relationer – en folkhälsofråga presenterade en mängd förslag så kan detta inte på något sätt vara prioriterat av regeringen.

Regeringen uppger att övriga förslag bereds i Regeringskansliet. Regeringen lämnade i januari sin propositionsförteckning som sträcker sig till september 2016. På denna förteckning finns inte förslag från nämnda betänkande med, vilket innebär att den feministiska regeringen inte åstadkommer lagförslag på två år. Detta är ett stort misslyckande, inte minst med tanke på att i genomsnitt mördas 17 kvinnor per år av en man som de har eller har haft en nära relation med.

Mina frågor till statsrådet Anders Ygeman är:

  1.  Anser statsrådet att det är rimligt att det ska ta två år för att komma med förslag inom ett område som regeringen påstår sig prioritera?
  1.  När kommer statsrådet och regeringen att presentera dessa förslag, blir det i år eller kommer det att dröja ännu längre?