Interpellation 2015/16:338 Utmaningar för svenskt företagsklimat

av Ulf Berg (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Vi har nyligen tagit del av en undersökning som Svenskt Näringsliv låtit göra bland 2 700 företag runt om i landet. Den visar att de flesta företag är oförberedda inför ett längre elavbrott och många saknar möjlighet att kompensera sig för högre priser, något som får allvarliga konsekvenser i form av hotad effektbrist och kraftigt höjda elpriser.

Med hänvisning till det anförda vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

Vad avser regeringen och närings- och innovationsministern att vidta för åtgärder för att svenskt företagsklimat inte ska stanna av utan tvärtom kunna öka sina möjligheter att klara rådande utmaningar beträffande ökade kostnader och hotande effektbrist?