Interpellation 2015/16:329 Särskilda boendeformer för äldre

av Lars-Arne Staxäng (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Följande rapporterar Boverket på sin hemsida:

”Cirka 55 procent av landets kommuner bedömer att de har balans eller överskott på bostäder i särskilda boendeformer för äldre. Det är en kraftig minskning jämfört med förra året då 70 procent av kommunerna uppgav att behovet av särskilda boendeformer för äldre var täckt.

Totalt 42 procent av kommunerna bedömer att de har ett underskott på särskilda boendeformer för äldre. Förra året var motsvarande siffra 27 procent.

Knappt 60 procent av kommunerna bedömer att behovet av särskilda boendeformer för äldre kommer att vara täckt om två år. Även på fem års sikt räknar cirka 60 procent av kommunerna med att behovet av denna boendeform kommer att vara täckt.”

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit för tillgodose kommunernas behov av särskilda boendeformer för äldre?