Interpellation 2015/16:307 Åtgärder beträffande cannabisbruk

av Barbro Westerholm (L)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Röster har höjts för att användningen av cannabis bör avkriminaliseras och till och med legaliseras i Sverige. Det här vore en farlig väg att gå. Det vi vet är att cannabis visserligen inte orsakar dödliga intoxikationer men har en rad andra skadeverkningar. Bilkörning under cannabispåverkan fördubblar risken för olycka, barn till cannabisrökande mödrar föds med lägre vikt, ovana cannabisrökare kan drabbas av panikliknande ångest. Användare ökar också risk för såväl akut som kronisk psykosutveckling. Regelbunden användning av cannabis leder till beroende för en av tio brukare och är en inkörsport till mer avancerat missbruk av illegala droger.

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga vad statsrådet Gabriel Wikström avser att göra för att motverka de skadeverkningar som cannabisbruk kan föra med sig.