Interpellation 2015/16:300 Kärnkraften, effektskatten och jobben

av Jörgen Warborn (M)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Sverige har tio kärnkraftsreaktorer som tillsammans producerar ca 40 procent av den svenska elen. Under hösten har det meddelats att fyra av dessa kommer att stängas ned i förtid.

I veckan meddelade Vattenfall att ytterligare reaktorer kan komma att stängas. Detta riskerar att påverka den klimatsmarta, trygga elförsörjningen, som är helt avgörande för svensk industri och svenska jobb.

Regeringens samlade agerande har lett fram till denna osäkra situation för industrin och jobben.

I en tidningsartikel i DN den 8 januari 2016 öppnar energiministern för att ompröva effektskatten. Jag välkomnar det beskedet. Moderaterna vill att effektskatten snarast sänks och att dess utformning ses över.

Det är avgörande för elförsörjningen att den diskussionen inte förs inom Energikommissionen utan snarast blir föremål för behandling. Industrin behöver besked, och Energikommissionen verkar inte vara redo att ge några besked.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan följande:

 

Vilka andra åtgärder, förutom effektskatten, kommer statsrådet och regeringen att vidta för att förhindra att reaktorerna stängs ned?