Interpellation 2015/16:299 Brister i valideringen av vårdyrken

av Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

I dag är det Socialstyrelsen som ansvarar för valideringen av hälso- och sjukvårdsyrken. Många nyanlända liksom svenskar med utländska examina vittnar om oacceptabelt långa handläggningstider. Läkare, tandläkare och sjuksköterskor med utbildning och yrkeserfarenhet från andra länder känner en stor frustration över att inte kunna börja arbeta och bidra till samhällsekonomin. Detta samtidigt som Sverige har brist på personal inom dessa yrken.

Det behövs en större effektivitet i bedömningen och kompletteringen av kompetenser för att människor ska kunna börja jobba tidigare och för att vi ska kunna möta rekryteringsbehovet inom hälso- och sjukvården. Därför har Moderaterna föreslagit att ansvaret för valideringen övergår till Universitets- och högskolerådet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

– Vad avser statsrådet att göra för att valideringen av kompetenser av utbildning inom hälso- och sjukvårdsyrken ska bli mer effektiv?

– Vad anser statsrådet om Moderaternas förslag om att ansvaret för validering av legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården ska övergå till Universitets- och högskolerådet? Om statsrådet inte vill det, vad är skälet?