Interpellation 2015/16:296 Den svenska kreativa näringen

av Jörgen Warborn (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Kreativa näringar skapar framtidens jobb

De kreativa näringarna växer allt snabbare i Sverige och sysselsätter i dag fler personer än vad exempelvis fordonsindustrin gör. Det handlar om alltifrån arkitektur till dataspel, design, film, fotografi, konst, konsthantverk, mode, media, musik, reklam och tryckt media. Det är dessutom framtidssektorer som spås växa ytterligare de kommande åren. En huvuduppgift för vår ekonomiska politik är att fortsätta stärka förutsättningarna för att nya jobb ska växa fram. I detta arbete är inte minst de kreativa näringarna av stor betydelse. Totalt omsätter kreativa näringar ca 285 miljarder kronor per år och stod 2010 för drygt 3 procent av bnp. Hela 117 000 företag är verksamma inom området, och antalet företag ökade dessutom med i genomsnitt drygt 5 procent per år mellan 2008 och 2010.

Värna och stärk upphovsrätten

Den nya tekniken, särskilt bredbandsutvecklingen, har förändrat villkoren för dagens upphovsmän. Men grundtanken bakom upphovsrätten är fortfarande densamma: att upphovsmän ska kunna leva på och få bestämma över sitt skapande. Under 2015 piratkopierades ca 290 miljoner filmer och tv-avsnitt enligt en undersökning från Mediavision. Detta är inte bara en stor förlust för upphovsmännen, det är dessutom ett stort problem för företagen och för staten. När allt försvinner ut i en svart marknad försvinner även moms och andra skatteintäkter som väl kan behövas för att öka resurserna till skola, vård och omsorg.

Stor exportpotential

Den inhemska marknaden för såväl musik som mode och dataspel är liten. Därför har de kreativa näringarna varit prioriterade i Sveriges export- och handelspolitik. Betydelsen av att attrahera intellektuella investeringar är stor på grund av övergången mot en alltmer kunskapsbaserad ekonomi samt en global konkurrens där immateriella investeringar flödar över gränserna.

EU ser över upphovsrättsliga frågor

EU-kommissionen har presenterat ett meddelande om hur den avser att arbeta vidare med olika frågor inom upphovsrättsområdet under år 2016.

Med en aktiv pådrivande hantering från regeringen kan detta skapa en konkurrensfördel för de svenska kreativa näringarna. Tyvärr har jag uppfattat det som att regeringen inte driver några speciella frågor inom EU när det gäller upphovsrätten.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

 

Stämmer det att regeringen inte driver några frågor aktivt inom EU när det gäller översynen av upphovsrätten och piratkopiering?

Varför är regeringen så passiv på detta område när de kreativa näringarna växer i betydelse och bygger sin affärsmodell på immateriella rättigheter?