Interpellation 2015/16:288 Effekter av att fasa ut sysselsättningsfasen utan alternativa lösningar

av Lotta Finstorp (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Under föregående mandatperiod har vi ofta och mycket hört ledande socialdemokrater säga att man har en bättre lösning för personer inom sysselsättningsfasen. Det var därtill ett vallöfte från den nuvarande regeringen att man direkt efter valet skulle fasa ut sysselsättningsfasen. Hösten 2014 gick, likaså våren, och nu – hösten 2015 – har ännu ingenting hänt.

Under våren har jag träffat ett antal sociala företag. De flesta av dessa jobbar med personer inom sysselsättningsfasen. Jag mötte en stor oro hos dessa viktiga aktörer, som i dag sysselsätter ca 9 000 personer, inte sällan personer som tidigare har stått mycket långt från arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. Deras oro handlar om osäkerhet: Vad kommer att hända med oss nu när regeringen ska ta bort sysselsättningsfasen? Och när regeringen försämrar RUT och ROT, där många sociala företag utför många tjänster, hur kommer det att gå för oss då?

Detta lyfte jag i en debatt med arbetsmarknadsministern den 5 maj 2015. Ministern lovade då att ingen behövde känna oro, och hon försäkrade att människor inom sysselsättningsfasen skulle få arbete och utbildning. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

– Vad konkret har skett på området sedan debatten i maj? Vad är det för jobb och utbildning som dessa personer kommer att få?

– Kvarstår ministerns svar om att de sociala företagen inte ska känna oro? Och vad är i så fall ministerns besked till alla de företag som nu har påbörjat en avveckling av sina verksamheter?