Interpellation 2015/16:279 Kilometerskattens effekter på tillgången på biodrivmedel

av Erik Ottoson (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Regeringen har aviserat att en kilometerskatt ska införas för att beskatta avstånd i vårt avlånga land. Om man bortser från de uppenbara invändningarna som har framförts mot denna sorts skatt, som främst drabbar dem på landsbygden där bilberoendet är som störst, har även invändningar framförts av Sveriges Skogsindustrier. På trafikutskottets öppna seminarium den 2 december 2015 om en fossiloberoende transportsektor informerade Skogsindustrierna närvarande ledamöter om att en skatt på avstånd kommer att få en tydlig negativ inverkan på uttaget av biodrivmedel ur den svenska skogen. Man nämner en negativ effekt på ca 10 procent på grund av en skatt på avstånd.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

Avser regeringen att fortsätta att driva fram den hårt kritiserade skatten på avstånd i form av en kilometerskatt trots de negativa konsekvenserna för biodrivmedelsproduktionen?