Interpellation 2015/16:278 Åtgärder för att minska utflaggningen av flygplan

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Enligt uppgift har SAS registrerat två av tre av sina flygplan i Norge. Skälet till detta är att det finns en betydande skillnad i registreringsavgifter mellan de nordiska länderna. I dag är 80 av bolagets 121 flygplan registrerade i Norge. Det kan inte uteslutas att SAS framöver väljer att registrera fler av sina flygplan i Norge i stället för i Sverige.

Infrastrukturministern har nyligen uppgett att det vore önskvärt med en jämnare fördelning av SAS flygplansregistrering i de tre skandinaviska länderna än vad som föreligger i dag.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

  1. Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit för att vända den negativa trenden och minska antalet flygplan som flaggar ut från Sverige?
  2. När beräknar statsrådet att Sverige kommer att tillträda Kapstadskonventionen i enlighet med vad regeringen tidigare aviserat?