Interpellation 2015/16:275 Avveckling av uppdraget för förhandlingspersonen för Bromma flygplats

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Bromma flygplats är av avgörande betydelse för att hela Sverige ska kunna leva. Den svenska geografin gör att efterfrågan på flyget är stor, vilket illustreras av att över 264 000 passagerare reste till och från Bromma flygplats bara under november 2015. En klar majoritet av dessa resor var till och från destinationer inom Sverige. Bromma flygplats är således nödvändig för näringslivet i hela Sverige, vilket gör att hotet om flygplatsens nedläggning också är ett hot mot hela Sveriges konkurrenskraft.

Den 18 december 2014 beslutade riksdagen att en förhandlingsperson med syfte att lägga ned citynära flygplatser inte ska tillsättas. Trots att riksdagen beslutat om det motsatta valde dock statsrådet Mehmet Kaplan att tillsätta ovannämnda förhandlingsperson samma dag. I veckan har ett drygt år passerat sedan riksdagen beslutade att inte tillsätta förhandlingspersonen. Statsrådet Mehmet Kaplan tycks dock inte ha tagit notis om riksdagens beslut då förhandlingspersonens uppdrag fortfarande inte är avvecklat. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

Avser statsrådet att avveckla det uppdrag, som den av regeringen tillsatta förhandlingspersonen för Bromma flygplats har fått, i enlighet med riksdagens beslut?