Interpellation 2015/16:267 Den fortsatta processen om piratkopiering

av Jörgen Warborn (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Statsrådet har tidigare meddelat att rundabordssamtalen om piratkopiering kommer att fortsätta när kommissionen har meddelat sina åtgärder på upphovsrättsområdet.

Nu har kommissionens meddelande presenterats.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke följande:

 

Hur ser den fortsatta processen ut när det gäller rundabordssamtalen om illegal spridning och konsumtion av upphovsrättsskyddat material?

Vilka aktiva åtgärder kommer ministern att vida för att stärka svenska företag inom de kreativa näringarna?