Interpellation 2015/16:266 Kvinnors företagande

av Hans Rothenberg (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Enligt världens största undersökning kring entreprenörskap, Global Entrepreneurship Monitor (GEM), har kvinnors entreprenörskap i Sverige minskat dramatiskt på bara ett år. Enligt undersökningen sjönk andelen kvinnor som driver företag i tidiga faser från dryga 6 procentenheter till knappt 4 procentenheter vilket är en minskning med närmare 40 procent. Vidare sjönk, enligt GEM:s definition av entreprenörskap, den svenska andelen kvinnor i företagande från 8,2 procent år 2013 till 6,7 procent år 2014. Det innebär att Sverige rasade från 10:e till 18:e plats bland de 29 jämförbara länder som karakteriseras som innovationsdrivna.

Många kvinnor arbetar inom den offentliga sektorn och inte minst inom välfärdssektorn. Det är därför naturligt att många av dessa tar sina första steg in i entreprenörskap med startpunkt inom välfärdsföretagande och dess möjligheter. Att det råder goda villkor för företagande inom välfärdssektorn är därför särskilt angeläget.

 

Med anledning av exempel i ovanstående text kring kvinnors entreprenörskap i Sverige, vill jag fråga vilka åtgärder närings- och innovationsminister Mikael Damberg avser att vidta för att förbättra förutsättningarna för kvinnor att starta och driva företag i Sverige.

Vidare vill jag fråga hur ministern vill förbättra möjligheterna för kvinnor att vara entreprenörer inom välfärden.