Interpellation 2015/16:260 Åldersbedömningar

av Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Moderaterna har nyligen påtalat vikten av att Migrationsverket återigen får tillgång till medicinska åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn.

Vi har nu en ohållbar situation vad gäller ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige. I tider av stora prövningar är det särskilt viktigt med ordning och reda i asylpolitiken. Vi behöver också säkra att resurser som ska gå till barn inte går till vuxna.

Det är positivt att regeringen har anslutit sig till Moderaternas uppfattning i frågan. Samtidigt brådskar det mot bakgrund av det mycket stora söktrycket till Sverige.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur avser ministern att säkerställa att de medicinska åldersbedömningarna kan återupptas, och när kan vi förvänta oss att så sker?