Interpellation 2015/16:247 Fysisk aktivitet för att minska sjukfrånvaro

av Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Försäkringskassan skriver i sin rapport till regeringen att inget tyder på att ökningen av sjukfrånvaron kommer att brytas. Försäkringskassan räknar med att regeringens mål att sänka sjukpenningtalet till 9 dagar år 2020, i stället kommer att öka till 13 dagar.

Regeringen har presenterat ett åtgärdsprogram för minskad sjukfrånvaro och ökad hälsa. Flera debattörer, från bland andra Gymnastik- och idrottshögskolan, Karolinska Institutet och Riksidrottsförbundet skriver på DN Debatt att regeringen bör bejaka ett åttonde område, fysisk aktivitet.

I sin inlaga lyfter de fram punkter som breda informationsinsatser, fler lektioner i idrott och hälsa samt att underlätta för mer av vardagsmotion. Jag delar debattörernas inställning att satsningar på att öka fysisk aktivitet hos människor är en nödvändig åtgärd för att både förebygga sjukfrånvaro och att rehabilitera människor att snabbare komma tillbaka i arbete.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka fysisk aktivitet och därmed komma åt problemet med ökad sjukfrånvaro?