Interpellation 2015/16:246 Momsregler för flyktingboenden

av Gunilla Nordgren (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I en dom i oktober 2015 fastställde Högsta förvaltningsdomstolen Skatterättsnämndens förhandsbesked angående momsregler för boende för ensamkommande barn eller ungdomar.

Beslutet innebär i realiteten en utvidgning av det så kallade avdragsförbudet som avser stadigvarande boende, vilket innebär att moms inte är avdragsgill. 

Rätten till avdrag för moms på flyktingboenden, det vill säga att de inte ska anses som stadigvarande boenden, måste tydliggöras antingen genom ändring i mervärdesskattelagen eller ett ställningstagande från Skatteverket.

Det bör även uttryckligt anges i plan- och byggförordningen att flyktingboenden av olika slag inte ska anses som stadigvarande bostad i den meningen som avses i mervärdesskattelagen.

Det råder nu osäkerhet i frågan angående avdragsrätt för moms eller inte efter domen i Högsta förvaltningsdomstolen. Vid Migrationsverkets upphandlingar framgår att de anser att momsplikt eller avdrag råder, och så tolkar även anbudsgivarna det.

Denna osäkerhet måste undanröjas, inte minst i ett läge då det behövs fler flyktingboenden än någonsin. Förtydligandet skulle kunna ske genom en ändring i mervärdesskattelagen – men det skulle också kunna underlättas genom ett förtydligande även i plan- och byggförordningen med den innebörden att flyktingboenden inte ska anses utgöra sådana stadigvarande bostäder som avses i mervärdeskattelagen.

Att ändra eller förtydliga föreskrifterna till plan- och byggförordningen skulle kunna vara ett snabbare sätt eftersom regeringen då kan besluta och inte behöver gå via riksdagen.

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

Är finansministern beredd att agera och verka för ett förtydligande angående uthyrning av flyktingboenden så att de kan anses som tillfälliga boenden med momsplikt och med avdragsrätt för ingående moms?