Interpellation 2015/16:238 Restaurangmomsens sysselsättningseffekt

av Anette Åkesson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

På Gasellgalan uttryckte finansminister Magdalena Andersson att sänkt restaurangmoms inte är ett kostnadseffektivt sätt att skapa fler jobb utan en gynnsam politik enbart om målsättningen är billigare krogbesök.

Konjunkturinstitutet rapporterar en annan sanning i en nyligen publicerad rapport: ”Sedan restaurang- och cateringmomsen sänktes bedöms cirka 6 000 fler personer vara sysselsatta inom branschen än vad som hade varit fallet utan momssänkningen. Eftersom den ökade sysselsättningen delvis omfattar grupper som annars har svårt att få arbete, har den sänkta restaurangmomsen en positiv effekt på den varaktiga sysselsättningen. Det visar Konjunkturinstitutets rapport till regeringen.”

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson om Finansdepartementet har tagit del av Konjunkturinstitutets rapport. Vilka analyser är det finansministern har utgått ifrån i sin bedömning av momssänkningens påverkan?