Interpellation 2015/16:235 Det nya vapendirektivet

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Efter terroristdådet i Paris har EU-kommissionen börjat agera för att ändra vapendirektivet. Det har varit känt sedan länge att det finns en mängd illegala vapen i Europa. De illegala vapnen ska vi självklart med full kraft söka efter, beslagta och omhänderta, men det är inte det kommissionens förslag riktar in sig på. I stället tänker man lägga fram ett antal förslag som hotar de legala jakt- och skyttevapnen. Att förbjuda helautomatiska skyttevapen innebär att många samlare och skyttar måste lägga av med sin hobby. Det är inte skyttarna eller vapensamlarna i Sverige som har orsakat dessa terrordåd, ändå vill kommissionen förbjuda dessa vapen.

Om de halvautomatiska vapnen också ska förbjudas, vilket är ett annat av förslagen, drabbar det såväl jakten som sportskyttet. Det finns i dag ungefär 100 000 halvautomatiska vapen hos landets jägare. Att ta bort denna nödvändiga utrustning för landets jägare innebär att jakten inte kan utföras på ett säkert sätt. Dessutom drabbar det många jägare som av olika skäl måste ha halvautomatiska vapen för att kunna jaga. De halvautomatiska vapnen används också av många sportskyttar, och ett förbud skulle innebära att de får lägga av med sin hobby och sin fritidssysselsättning. Det är inte de svenska sportskyttarna eller jägarna som utfört terrordåd i Europa, ändå är det de som straffas.

Sverige har strikta regler för att få skaffa vapen, och vi har mycket hårda regler för att förvara vapnen på ett säkert sätt. Andra EU-länder har mindre strikta vapenlagar och ställer lättare krav både när det gäller vapenlicenser och förvaring. Rimligtvis är det där man ska åtgärda bristerna i stället för att jaga de svenska jakt- och skyttevapnen.

EU har nu hastat fram ett förslag utan att ta fram någon form av konsekvensanalys vilket är anmärkningsvärt. En konsekvensanalys är nödvändig. Det är också anmärkningsvärt att EU-kommissionen lägger förslag som mest troligt kommer att begränsa vapnen för lagliga jägare, sportskyttar och samlare i stället för att aktivt ta fram förslag på hur man kan minska de olagliga vapnen i Europa.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vad avser statsrådet att göra för att Sveriges jägare, sportskyttar och samlare inte ska drabbas av det nya vapendirektivet?

Avser statsrådet att kräva en konsekvensanalys av de nya förslagen i vapendirektivet?

Anser statsrådet att det behövs hårdare regler för Sveriges jägare, sportskyttar och samlare?