Interpellation 2015/16:234 Läget i Palestina

av Torbjörn Björlund (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den senaste tiden har vi sett ett eskalerat spänt läge och ökat våld i konflikten mellan Palestina och Israel. Israel har fortsatt med sin utpressningspolitik mot palestinierna, både i det blockerade Gaza och det ockuperade Västbanken.

Situationen i Palestina har under lång tid förvärrats. Blockaden av Gaza pågår sedan snart nio år tillbaka och ockupationen av Västbanken och östra Jerusalem, som pågått i snart 50 år, hårdnar alltmer. Ständiga konflikter blossar hela tiden upp och dödandet av palestinier pågår utan att förminskas, tvärtom så ökar det. Till det kommer ett ökat antal överfall på både civila och militära israeler, framför allt genom den senaste tidens knivdåd. Spänningen ökar och flera bedömare befarar en ny intifada.

Orsakerna är sedan länge välkända. Muren byggs hela tiden ut – på palestinsk mark – bosättningarna ökar, bosättarattacker på palestinier ökar, palestinska hus rivs i ökad takt, palestinska olivträdsodlingar bränns ned, antalet palestinska fångar i israeliska fängelser ökar hela tiden och den palestinska befolkningens desperation ökar. Till det kommer kriget i Syrien som ytterligare komplicerar situationen i Mellanöstern och självklart också i Palestina.

I takt med att våldet ökar så ökar också israelerna sina hätska anklagelser. Snart sagt all kritik mot Israel avfärdas med dunkla motiv, och debatten är svår att föra. Israelerna visar sig ovilliga att föra någon som helst dialog. Det här är ju något som även utrikesministern råkat ut för. Syftet är självklart att tysta kritik och för att kunna utöka de israeliska bosättningarna och kontrollen över palestinsk mark och palestinierna. Kampen mot Israels ockupationspolitik ökar dock också – även inne i Israel. Det är kanske viktigare än någonsin att samla många människor i kampen för ett fritt Palestina och en fredlig lösning.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Hur tänker ministern agera för att vidmakthålla uppmärksamheten på situationen i Palestina och för att motverka den pågående utvecklingen som hindrar en fredlig lösning och ett fritt Palestina?