Interpellation 2015/16:228 Fördomar om företag i välfärden

av Anette Åkesson (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

2013 köpte den offentliga sektorn enligt tidningen Dagens Samhälle varor och tjänster av det privata näringslivet för 900 miljarder kronor. Byggmarknaden var störst, men kommunernas och landstingens köp av välfärdstjänster inom vård, skola och omsorg växer stort och ökade 2013 med 9 procent till 98 miljarder kronor.

Samtidigt med den utvecklingen handlar den politiska debatten om företag i välfärden i Sverige till stor del om frågan om vinster. Driftsformen får ofta ett större genomslag än frågor om kvalitet. När det i medierna exempelvis skrivs om missförhållanden i ett äldreboende nämns företagets namn om det är ett bolag, men det står ingenting om vem som driver boendet när det är kommunalt. Det blir inte bättre av att bristen på kunskap är stor. Det mest kända exemplet är den så kallade Caremaskandalen, där Dagens Nyheter hösten 2011 rapporterade om blöjor som vägdes. Det rörde upp många känslor. Att det är något man ska göra för att följa Socialstyrelsens riktlinjer har däremot inte fått samma genomslag.

På samma sätt sprids myter om höga vinster medan goda nyheter, som att kunder och anställda ofta är lika nöjda eller nöjdare hos privata företag än hos kommuner respektive landsting samt att de uppvisade resultaten ofta är bättre, sällan får genomslag.

För att kunna fatta rationella beslut behövs mer fokus på fakta, inte förstärkta fördomar. Tar man hänsyn till befolkningsutvecklingen och den alltmer omfattande digitaliseringen inser man att innovationer kommer bli allt viktigare även inom vård, skola och omsorg. Där krävs samarbete med kreativa teknikföretag. Ett sådant samarbete gynnar både samhället och företagen, men det tydliggör även att det behöver vara självklart att få göra vinst.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Shekarabi:

 

Hur anser statsrådet att vi kan förbättra förutsättningarna för att Sverige ska klara framtida välfärdsutmaningar genom samverkan med företag som bidrar med kunskap och kompetens?

Anser statsrådet att vinster i bolag inom välfärdssektorn ska bedömas på ett annat sätt än vinster i företag den bransch som det offentliga köper mest ifrån, byggbranschen?