Interpellation 2015/16:220 Regeringens ambitioner för kultur- och musikskolan

av Isabella Hökmark (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Regeringen aviserar i sin budget för 2016 att man avsätter 100 miljoner kronor för att sänka avgifterna till kulturskolor ute i landets kommuner. Enligt Kulturskolerådet – SMOK är elevavgifterna i genomsnitt 656 kronor per termin och intäkterna för uppdrag, avgifter med mera 377 miljoner kronor 2014.

Det vi moderater vänder oss emot är den fördelningspolitiska profilen. Det riskerar att bli ett anslag som främst gynnar storstadskommuner. I dag saknar sju kommuner en kommunal musik- och kulturskola, medan sju kommuner erbjuder utförare utöver den egna kommunala verksamheten. Det viktigaste bör rimligtvis vara att alla de barn och unga som står i kö för att få en plats, får tillfälle att utöva det instrument eller den kulturform som de önskar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

Vilka andra åtgärder än att sänka avgifterna avser ministern att vidta för att fler barn och unga ska få tillgång till kultur-och musikskolorna?