Interpellation 2015/16:213 Jobb för nyanlända

av Fredrik Schulte (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Tidigare i år uttalade arbetsmarknadsministern målet att alla nyanlända ska vara i jobb inom två år. En realistisk målsättning, menade arbetsmarknadsministern då. Det är ett ambitiöst mål, särskilt med tanke på Sveriges historiskt höga flyktingmottagande. Vissa steg tas i och med migrationsuppgörelsen mellan allianspartierna och regeringen för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden. Exempelvis utvidgas RUT-avdraget, vilket är bra. Samtidigt vill regeringen ta bort jobbstimulansen i etableringsersättningen, vilket minskar drivkrafterna till jobb. För att fler nyanlända snabbare ska komma i arbete krävs ökade drivkrafter till jobb och sänkta trösklar till arbetsmarknaden. 

Mot bakgrund av ovanstående är mina frågor till arbetsmarknadsministern:

 

Står arbetsmarknadsministern fast vid att målet att alla nyanlända ska vara i jobb efter två år är realistiskt att nå? 

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att underlätta för nyanlända att komma i jobb?