Interpellation 2015/16:210 Jakt- och vargsituationen i Värmland

av Christian Holm Barenfeld (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Rovdjurspolitiken har varit en aktuell och omdebatterad fråga under lång tid. Särskilt har jakten på varg varit uppe till diskussion, och alliansregeringen gjorde flera reformer på området för att få till stånd en bättre rovdjursförvaltning, vilket också innefattar skyddsjakt såväl som licensjakt. 

Den nuvarande regeringen har nu beslutat att ändra rådande politik och vrida tillbaka klockan till tiden då allmänt överklagande till förvaltningsdomstolen, och därmed också ett sannolikt stopp av vargjakten, gällde. Genom att Socialdemokraterna i regeringen lägger sig platt för Miljöpartiet i denna fråga är det rimligt att tro att resultatet kommer att bli detsamma som tidigare, då liknande överklaganden försenade vargjakten kraftigt. Då den tillåtna jaktperioden på varg är mycket kort riskerar en sådan förändring att få stora direkta effekter på vargjakten och rovdjursförvaltningen. 

Den svenska vargstammen ökar, och landets vargar är ojämnt fördelade över landet. I Värmland finns närmare hälften av den svenska stammen, ca 180 individer. Vi är Sverigeetta i vargtäthet. Det är en situation som inte är långsiktigt hållbar och som riskerar att undergräva det förtroende som nu byggts upp för rovdjurspolitiken. Om ingen jakt äger rum innebär det med de föryngringar som sker att den befintliga vargstammen snabbt kommer att öka. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Hur avser statsrådet att agera för att licensjakten 2016 ska bli av och för att den framgent inte ska försenas och förhindras genom omfattande överklaganden?