Uppdrag med anledning av EU-domstolens dom om datalagringsdirektivet (Ju 2014:H)


Beteckning: Ju 2014:H
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2023-01-30
Status: Avslutad B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-04-29
Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2014/3010/P
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört den 1 oktober 2014.


Sammansättning


Heckscher, Sten, fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2014-10-01
Sekreterare: Eriksson, Daniel, fr.o.m. 2014-06-13 t.o.m. 2014-10-12
Sekreterare: Säfsen, Mathias, fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2014-06-12
Sekreterare: Walberg, Karin, fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2014-06-12

Rapporter